Social Icons

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Công văn số: 3873/TCHQ-TXNK V/v Phân loại vi mạch điện thoại - Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______
Số: 3873/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại vi mạch điện thoại
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015
Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
(Lô số CN2 và CN3, KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 57/SCM-HN/DA ngày 9/3/2015, số 71/SCM-HN/DA ngày 14/4/2015 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải phòng đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng vi mạch điện thoại di động. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài Chính, trên cơ sở ý kiến của vụ Chính sách thuế ngày 20/4/2015 thì trường hợp mặt hàng có kết quả giám định: cấu tạo trên bản mạch gồm các linh kiện điện tử đã được hàn gắn trên bản mạch, ngoài ra trên bản mạch có 2 khe cắm SIM, 1 lỗ cắm tai nghe, 1 lỗ cắm cáp dữ liệu/sạc, 1 cầu kết nối pin, 1 camera, 1 khe cắm cáp màn hình, 1 nút bấm khóa màn hình, 1 micro và các cổng kết nối chức năng khác - là linh kiện của máy điện thoại di động, thuộc nhóm 85.17, phân nhóm 8717.70, mã số 8517.70.21.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Blogger Templates